dilluns, 8 de desembre de 2014

Les Fonts Ufanes


Les Fonts Ufanes constitueixen un fenòmen hidrogeològic natural únic a les Illes Balears. Són surgències intermitents que brollen de manera difusa, molt potent i repentina, després de l'acumulació de pluja suficient en el massís del puig Tomir i els seus voltants.

L'aigua de les Ufanes prové de la pluja que cau i s'infiltra en el subsòl. Una vegada s'infiltra, l'aigua s'acumula en un aqüífer per davall del qual hi ha matèries poc permeables. Quan les pluges són intenses i contínues, la capacitat de l'aqüífer es veu sobrapassada i l'aigua s'obre camí fins a la superfície, brollant de manera violenta a través de les surgències que hi ha a la zona inferior de la finca de Gabellí Petit.


Els cabals poden passar de 0 a 3 m³ / segon en qüestió de minuts, en el cas de circumstàncies normals, i inclús arriben als 100 m³ / segon quan es produeixen episodis excepcionals. El volum anual mitjà de les fonts és de 10 a 12 hm³. Tota aquesta aigua corre pel torrent de Teló, es junta amb la d'altres fonts de la zona i arriba al torrent de Sant Miquel. A partir d'aquí segueix plàcidament el seu camí fins al Pla de Sa Pobla i travessa camps de cultiu fins arribar a s'Albufera, on l'aigua pareix que quasi es deten, el paissatge varia i s'omple de canyissars i canals, abans de desembocar a la mar.

Las Fonts Ufanes constituyen un fenómeno hidrogeológico natural único en las Islas Baleares. Son surgencias intermitentes que brotan de manera difusa, muy potente y repentina, después de la acumulación de lluvia suficiente en el macizo del puig Tomir y sus alrededores.

El agua de las Ufanes proviene de la lluvia que cae y se infiltra en el subsuelo. Una vez se infiltra, el agua se acumula en un acuífero por debajo del cual hay materiales poco permeables. Cuando las lluvias son intensas y continuas la capacidad del acuífero se ve sobrepasada, y el agua se abre camino hacia la superficie, brotando de manera violenta a través de las surgencias que hay en la zona inferior de la finca de Gabellí Petit.


Los caudales pueden pasar de 0 a 3 m³/s en cuestión de minutos, en el caso de circunstancias normales, e incluso llegan a los 100 m³/s cuando se producen episodios excepcionales. El volumen anual medio de las fuentes es de 10 a 12 hm³. Toda esta agua corre por el torrente de Teló, se junta con la de otras fuentes de la zona y llega al torrente de Sant Miquel. A partir de aquí sigue plácidamente su camino hacia el Pla de Sa Pobla y atraviesa campos de cultivo hasta llegar a s’Albufera, donde el agua parece que casi se detiene, el paisaje varía y se llena de carrizales y canales, antes de desembocar al mar
.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...