dissabte, 23 d’octubre de 2010

Foto-Síntesi de Josep Guiolà

Del 2 al 29 de Novembre a Toroella de Montgrí exposició de Josep Guiolà amb el Treball Foto-Síntesi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...